Installatie
Versie: 6.4.20.0

Systeemvereisten

Je systeem is gereed voor Shopware 6

Er is niet aan alle voorwaarden voor een succesvolle installatie voldaan.

Bestanden en mappen

De volgende bestanden en mappen moeten aanwezig zijn met schrijfrechten.

Bestand/map Status
. Gereed
var/log/ Gereed
var/cache/ Gereed
public/ Gereed
config/jwt/ Gereed

Systeem

Je server moet aan de volgende systeemvereisten voldoen, om Shopware in zijn geheel te kunnen gebruiken.

Voorwaarde Status Vereist Je systeem
composer-runtime-api Gereed ^2.0 2.2.2
ext-curl Gereed * 8.0.30
ext-dom Gereed * 20031129
ext-fileinfo Gereed * 8.0.30
ext-gd Gereed * 8.0.30
ext-iconv Gereed * 8.0.30
ext-intl Gereed * 8.0.30
ext-json Gereed * 8.0.30
ext-mbstring Gereed * 8.0.30
ext-openssl Gereed * 8.0.30
ext-pdo Gereed * 8.0.30
ext-pdo_mysql Gereed * 8.0.30
ext-session Gereed * 8.0.30
ext-simplexml Gereed * 8.0.30
ext-sodium Gereed * 8.0.30
ext-xml Gereed * 8.0.30
ext-zip Gereed * 1.19.5
ext-zlib Gereed * 8.0.30
php Gereed ^7.4.3 || ^8.0 8.0.30
max_execution_time Gereed 30 1200
memory_limit Gereed 512M 250G
opcache.memory_consumption Waarschuwing 256M 128M